Havayolu Taşımacılığı

Device

Havayolu Taşımacılığının Önemi

Günümüz dünyasında tüketimin giderek arttığı ve bu artışa bağlı olarak üretimde de aynı oranda artış yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle üretici ve tüketicinin ihtiyacı olan ürünlerin tedarik edilmesi, acil ihtiyaçların karşılanmasında Hava Kargo lojistiği ön plana çıkmaktadır.

FR LOGISTICS sektörde önemli yeri olan havayolu taşımacılığı müşterilerine hızlı, ekonomik, kaliteli çözümler ve alternatif hizmetler sunmaktadır. Dünyanın her bölgesine aktarmalı ve direk seferler ile 100 kg dan 20 tona kadar tek bir yüklemede çıkış yapabiliyoruz.

Kapıdan Kapıya Havayolu Taşımacılığı

Hava Kargo taşımacılığında kapıdan kapıya, kapıdan havaalanına ve havaalanından kapıya seçenekleri ile ithalat ve ihracat gönderilerinde, kapsamlı bir hizmet verilmektedir.

FR LOGISTICS, her türlü teknolojik gelişime adapte olabilen teknolojik yapısı ile tüm Hava Kargo operasyon faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

Güvenilir Havayolu Taşımacılığı

Teslim alınan yükler, varış noktasına teslim edilinceye kadar takip edilmekte, gönderici ve alıcıya gönderim bilgileri, elektronik ortamda eksiksiz olarak aktarılmaktadır.

FR LOGISTICS Hava Kargo hizmetlerinde müşterilerinin en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Siz zamanla yarışırken, FR LOGISTICS sizin yanınızda bu yarışa destek olmak için çalışmaktadır.

Havayolu Taşımacılığı Avantajları

Son yıllarda hızla gelişen havayolu taşımacılığı, havalimanlarının ve filoların fazlalaşmasıyla önem kazanmıştır. Günümüz teknolojik şartların ve imkanların artmasıyla havayolu taşımacılığı daha fazla rağbet görüp, yaygınlaşmaya başlamıştır. Hızlı ve güvenilir olması

havayolu taşımacılığı avantajları

arasında ilk sıradadır. Diğer taşıma yöntemleriyle birlikte kullanıldığında zamanlama konusunda büyük avantaj sağlar.

Orta ve büyük ölçekli şirketler ürünlerinin sevkiyatı konusunda daha hassas davranıp müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak havayolu taşımacılığı hizmetine yönelmişlerdir. Firmaların kaliteli ürününü, kaliteli şirketler tarafından taşınma talebi bu sektörü canlandırmıştır. Güvenli taşıma bir diğer tercih sebebidir. Havayolu taşımacılığı avantajlarıarasında yer alan küçük hacimli ürünlerin güvenli taşınmasına olanak sağlamasıdır.

Uçuş mesafesi ele alındığında orta ve uzun mesafeli uçuşlarda havayolu taşımacılığı daha uygun bir taşıma yöntemidir. Zamanında ulaşımın önem kazandığı ürünlerin taşınması için tercih edilen havayolu taşımacılığı, diğer ulaşım araçlarının önüne geçmiştir. İlaç, yaş meyve sebze, çiçek gibi çabuk bozulabilen ürünlerin kısa zamanda adresi teslimi önemlidir. Aynı zamanda hassas yüklerin hasarsız taşınması bir diğer havayolu taşımacılığı avantajları arasında yer alır.

Havayolu Taşımacılığının Dezavantajları

Her geçen gün artan havayolu taşımacılığı, küreselleşen ve gelişen dünya ekonomisinde önemini artırmıştır. Gelişen ticari yapılar ve hizmet sektöründeki çeşitlilik, son yıllarda havayolu taşımacılığı hizmetinde beklentiyi biraz daha ileriye taşımıştır. Her alanda olduğu gibi havayolu taşımacılığı dezavantajları da söz konusudur. Bunların en başında yüksek taşıma maliyetidir. Yüksek tonajlı ve hacimli ürünlerde erken rezervasyon yaptırmak gereklidir. Bu durum hava koşullarının riskini de beraberinde getirmektedir.

Havayolu taşımacılığı taşımacılık sistemleri arasında önemli bir yer tutar. Avantajlarının yanı sıra havayolu taşımacılığı dezavantajları da vardır. Pahalı bir taşıma yöntemi olması bunlardan bir tanesidir. Orta ve uzun uçuş mesafelerinde avantajlı olan havayolu taşımacılığı kısa mesafelerde dezavantajlı olmaktadır. Yakıtların yüksek maliyetli olması, havayolu taşımacılığı hizmetinde fiyatlara yansımaktadır.

Kargo uçaklarının yük alma kapasiteleri sınırlı olduğu için büyük ölçülerdeki gönderimler için uygun değildir. Bu tür büyük kargolarda havayoluyla taşımacılık tercih edilmez. Aynı zamanda havayolu taşımacılığı hizmetine yapılan yatırımlar, geliştirme ve iyileştirmeler yüksek maliyet içerdiğinden taşımacılık fiyatlarına yansır ve havayolu taşımacılığı dezavantajları duruma getirir.

Havayolu Taşımacılığında Tehlikeli Maddeler

Güvenli ve süratli taşımacılık için en fazla tercih edilen yöntem havayolu taşımacılığı hizmetidir. Hem yurtiçi, hem de uluslararası olarak ürünlerin ticaretinde havayolları kullanılmaktadır. Hizmetin daha verimli olması ve pek çok firma ürününün dünyanın farklı yerlere ulaştırılabilmesi, havayollarının tercih edilmesindeki diğer önemli etkendir. Gıda, yedek parça, deniz ürünlerinin yanında havayolu taşımacılığı tehlikeli maddeler de kısıtlamalı olarak ülkemizde taşınabilmektedir.

Pratik, ekonomik ve süratli taşımacılık için havayolları taşımacılığı doğru bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle taşınan eşyaların güvenlikli olarak taşınması ve herhangi bir hasara karşı düşük primle sigortalanması da bunda etkendir. Ancak taşınılacak ürünler içerisinde tehlikeli madde olarak adlandırılan ve can ile mal güvenliğini tehlikeye atacak maddeleri taşımak ise S-18 talimatında belirlenen havayolu taşımacılığı tehlikeli maddeler kapsamında düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, gönderici tehlikeli maddeyi havayolu ile taşınmasını istemeden önce, bu maddenin belirlenen kıstaslara uygunluğuna bakılarak gönderime uygun olup olmadığı incelenmelidir. Bu durumda öncelikle maddenin ICAO-TI’da belirtilen şekilde sınıflandırıldığından, paketlendiğinden, işaretlendiğinden, uygun şekilde doldurulmuş tehlikeli madde taşıma dokümanı bulunduğundan emin olunmalıdır. Bu şartlara uyulması halinde havayolu taşımacılığı tehlikeli maddeler sorun teşkil etmeyecektir.