Device

Emtea Nakliyatı SigortasıEmtea Nakliyatı Sigortası ile bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği risklere karşı üç tür teminat seçeneğiyle güvence sağlayabilirsiniz. Teminat seçenekleriniz;


a) Tam Zıya Teminatı : Taşımayı yapan nakil vasıtasının (gemi, kamyon, uçak, tren) tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi riski teminat altına alınır.

b) Dar Teminat : Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanması risklerini teminat altına alınır. Bu teminat, taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik adlar alır ancak teminat kapsamını değiştirmez. Taşıma aracına göre dar teminat ;

Karayolunda ; Kamyon Klozu,

Demiryolunda ; Demiryolu Klozu,

Denizyolunda ; (C) Klozu ya da (F.P.A.) adlarını almaktadır.

Sigortalanacak ürünlerin niteliklerini doğru analiz ediyoruz. Uzman partner ortağımız ile birlikte müşterilerimizin olası riskleri önceden belirliyoruz. Çözüm ortağı yaklaşımımız ile müşterilerimize doğru bir yönlendirme ve eksiksiz bir teminat ile en uygun poliçeyi, en uygun şartlarla sunuyoruz.